; ; ; Изключително ниските нива на ваксинирани в Северна Гърция, Северна Македония, Източна Сърбия и днешна Румъния, доказват категорично българския произход на местното население! ; ; ;
; }
;
;}