Излизаме с жената от магазина, а отпред стои мъничко котенце. Жена ми с умиление казва:

- О, колко е сладичко! Дай да му откъснем главата!
Хората наоколо с ужас се обърнаха и ни гледаха с отвращение, докато не извадихме рибата от торбичката...