- Изнесе ли елхата?

- Изнесох я, най-после.
- А сега отиди за нова - след три седмици е нова година.