Из мъжки форум: "Моят организъм сутрин изобщо не иска да става за работа,

а тази част, която става, изобщо не мисли за работа."