Из обяснение за ПТП:

"И он така, и я така, и те така"