- Имам за теб две новини.

- Казвай.
- Реших да те оставя.
- Ок, а лошата?