Имам супер секси съседка, от два месеца я наблюдавам и чакам удобен момент. Преди два дни звъни изненадващо на врата и ми вика:

- Съседе, тази вечер съм решила да се отдам на живот, алкохол, секс... ти свободен ли си?
- Ама разбира се съседке, съвсем съм свободен!
- Добре, искаш ли да ти дам да ми гледаш кучето докато ме няма?

Провежда се експеримент. На два съседни острова са настанени хора. На единият остров 25 мъже и една жена, а на другият 25 жени и един мъж.

След една година отиват да проверяват резултатите. Първо отиват на острова с 25 мъже и една жена. Гледат целият остров подреден, всичко изчистено, палмите подрязани, пътечките посипани с пясък. Седи жената на трон и крещи:
- Пешо, аз на теб, с какъв пясък ти казах да посипеш пътечките?
- С червен...
- А ти, с какъв ги посипа?
- С жълт.
- Ти кой беше в списъка? Пети? Вече си двадесет и пети...
Отиват след това на острова с 25 жени и един мъж. Гледат, всичко мръсно, палмите изпочупени, пълен хаос. На върха на една палма се е качил мъжът, а жените са я обсадили и крещят:
- Гошоооо, слизай вече, пет минути минаха......

Между приятелки:

- Когато го срещнах беше млад, красив, романтичен, забавен, перспективен... и веднага си помислих - ето на кого му е писано да му съсипя живота.