Има само един начин една жена да забрави обидата,

която си и нанесъл, казва се Алцхаймер.