Интересен парадокс:

Ако смесите 1кг. мармалад с 1 кг лайна, се получават 2 кг. лайна…