– И защо напуснахте предишната си работа?

– А къде е вашият прекрасен служител, на чието място сега набирате хора?