- Кажете, къде са ви шили палтото?

- В Париж.
- Това далеко ли е от Кюстендил?
- 2259 км.
- Гледай ти, колко забутано, а как добре шият!

Декември, 2019, Ухан, Китай. Готвача към помощника си.

- Изкара прилепа минута по-рано от фурната.
- Споко, не е края на света