- Какво означава TCP/IP?!

- "Ти сипи / Ай пий..."