- Какво положително можете да кажете за Швейцария?

- Амиии, знамето им е един голям плюс!