- Какво правиш?

- Гледам филм.
- Кой?
- "Змии в самолета".
- За какво се разказва?
- За коне във влака, майка ти проста...