- Какво ще искаш?

- Същото като теб.
- Келнер, две кафета
- Две кафета и за мен моля..