- Какво ще пиете?

- Каквото ми налеете
- Смея да отбележа, че имате добър вкус