Как един мъж ще каже тактично на една жена, с която е на вечеря в ресторант, че отива до тоалетната:

- Извинете ме госпожице, отивам да се ръкувам с един приятел, с когото по-късно смятам да ви запозная!