- Как е?

- Като на Марс...
- ?
- Никакъв живот...