- Как се казваш момиченце?

- Теодола
- А майка ти как ти вика?
- Дрисло ...