// Карантината е нещо като демо версия на пансията. Пари няма, няма и с какво да се занимаваш