Каубой се хвали :

- Да знаете, че имам най-бързата ръка в Дивия запад.
- Не ме изкушаваш, аз предпочитам жени ...