Качих се на кантара и го счупих.

Така и не разбрах дебел ли съм или не съм…