- Киро, защо не успяха да построят Комунизма, никаде по света?!

- Ами защото по време на строитеството им свършваше храната