; ; ; Кметът на Лондон си намалил заплатата! У нас такива усложнения вирусът още не е показал! ; ; ;
; }
;
;}