; ; ; Когато дъщерята съобщава, че ще се омъжи, баща и я пита: - Той има ли пари? - Наистина всички мъже са еднакви - въздиша тя и вместо отговор добавя - и той попита същото за теб. ; ; ;
; }
;
;}