; ; ; Когато кихнеш и искаш да ти кажат едно число, всичките ти викат 112 ; ; ;
; }
;
;}