Когато клиентите видят предпазно стъкло, сложено, за да пази служителите от вируси