"Който нож вади - от винкел умира" (пернишка поговорка)