- Кой е идеалния мъж?

- Хибрид между вибратор и банкомат.