Котарак лежи на двора. Покрай него минава стопанката и му говори:

- Хапна, разходи се, подремна. Аз да можех така да живея...
Котаракът си мисли:
- Удави ми децата, стерилизира жена ми, мен ме кастрира... Хал ще ти е такъв живот!...

Доктора:- Вашата диагноза е готова.

Пациента:- Говорете, нямам време!
Доктора:- Как разбрахте?!

На визитация. Лекарят:

- Вашата диагноза вече се изясни - имате рак.
Болният:
- Докторе, вчера ми казахте, че имам камъни.
- Да, имате камъни, а под камъните – рак.

- Докторе, как е мъжа ми?

- Изгубихме го!
- Глупости, гледахте ли под леглото или в гардероба?