Котарак лежи на двора. Покрай него минава стопанката и му говори:

- Хапна, разходи се, подремна. Аз да можех така да живея...
Котаракът си мисли:
- Удави ми децата, стерилизира жена ми, мен ме кастрира... Хал ще ти е такъв живот!...