Криминологията е наука, която изучава престъпниците - неудачници.

Успелите престъпници ги изучава политологията.