Към нас смъртта идва облечена в черно и с коса в ръката,

а към мухите пристъпва по долни гащи и потник, с вестник в ръката