Лежи си червената шапцица с блаженна усмивка в леглото, а вълкът казва:

- Гледай какво става като почнеш да питаш, "защо ти е толкова голямо това или онова ...."