Летателен уред с 18 букви? - На баба ти хвърчилото !