Лов - това е вид спорт!

Особено, когато куршумите са свършили, а глиганът е все още жив.