Мамо, виж този негър се топи!

- Не се топи бе, маминото, ака!!!