Математическа полиция!

Вашите интеграли!

Изпит по съпромат в ромския технически университет:

"Въпреки силата на материалите, те могат да бъдат откраднати."

Изпит по анатомия. Пада се въпрос по урология. Студентът разказва всичко, което знае и което е успял да се сети, време е да завърши отговора си.

- Канала за извеждане на урината при жената е 3 сантиметра, а при мъжете..
Тук студента се замисля и се чуди как да не сгафи.
Преподавателката, замислено:
- А при мъжете, на кой както му провърви..

На изпит студент си тегли билета и веднага го връща обратно и разбърква билетите. Професорът учудено:

- Защо върнахте билета?
- Беше 13-ти билет, а аз съм суеверен.
- Това са глупости, - казва професорът и почва да търси 13-ти билет. Студентът отговоря на този билет за щестица.
Излиза в коридора и другите го питат:
- Всичко ли си знаеше?
- Не, само 13-ти билет.

Устен изпит. Студентка разплакана обяснява, че всичко си е научила, но от нерви е забравила и не може да отговори. Доцентът спокойно и казва да брои до 10.

Убедена, че това е някаква терапия за успокояване, студентката послушно брои. Като свършила доцентът й поискал книжката, и пишейки двойка казва:
- Когато нещо човек го знае, нервите не му пречат...

Лекция по философия. Преподавателя:

- Нито една наука няма да направи човек щастлив...
Обаждане от аудиторията:
- Освен химията!

Студент към професора:

- Сънувах, че си изкарвам изпита! Какво да направя, че да се случи наистина?
- По-малко спете...