Махмурлия се оглежда сутринта в огледалото.

Изведнъж видял - от устата му виси конец...
- Боже, дано да е чай!