Медицинска сестра се е навела над пациент да му слага инджекция. Зад нея друг пациент:

- Леле, какви здрави зъби имате сестро!
- Абе защо говориш глупости. Как може да ми видиш зъбите като съм с гръб към теб?
- Със слаби зъби, не можеш отпра такъв задник ...