// Миме, кой беше този, дето излезна от вас?

Миме, кой беше този, дето излезна от вас?

- Аааа, студент, четвъртокурсник!
- Редовно ли?
- А не, само когато мъжът ми го няма...

Стар професор-икономист от година на година задавал едни и същи въпроси на студентите на изпитите. Младият му колега се поинтересувал:

- Професоре, не разбирате ли, че всичките ви въпроси отдавна се предават от поколение на поколение и студентите ги знаят още преди сесията?
- Не забравяйте, колега, че ние се занимаваме с икономика. Всяка година отговорите са различни!...

Студент ще наема квартира. И за да се хареса на новата си хазяйка казва:

- Когато напусках предишната си квартира, хазяйката ми плачеше.
- Тук няма да има проблем, вие ще ми предплащате.

- Защо плачеш?

- Тъжна е книгата...
- Що за книга е?
- Квантова физика...