; ; ; Мисионер казва на на своя афроамерикански приятел: - Джон, Америка имаше черен президент, какво мислиш за това? - Господарят му вероятно много се гордее него!!! ; ; ;
; }
;
;}