- Миче, да не си пияна?

- Не, трезва съм!
- Чудесно! Тогава стани от изтривалката и влез вкъщи!