Младеж води в къщи три девойки и пита майка си:

- Мамо познай коя от тях ми е приятелка?
- Онази в края.
- Как позна?
- Още като влезе започна да ме дразни!