Младеж казва на майка си:

- Мамо, довечера ще дойдат три момичета на гости, едната много ми харесва и искам да се оженя за нея. Познай коя?
След като си тръгнали:
- Позна ли коя?
- Ясно, че тази която беше със синята рокля.
- Да! Как позна?
- Ами интуиция: тя още сега ме дразни.