; ; ; Младите мъже пърдят, когато пикаят. Старците пикаят, когато пърдят ; ; ;
; }
;
;}