Младо момиче минава покрай мъж, който се опитва да я заговори:

- Прощавайте, девойче...
- Вече не съм девойче.
- А как те викат?
- Не ме викат, аз сама си идвам.
- А може ли за минутка...?
- А ще успеете ли за минутка?
- За минуткааа..., горе-долу.
- А, за "горе-долу" си имам мъж.