Много грозна дама е на касата на зоологическата градина. Касиера и подава 2 билета?

- Но аз исках само един.
- Единият Ви е за влизане, другият за излизане