// Много хора обичат да си вземат сувенири когато ходят извън страната.

Много хора обичат да си вземат сувенири когато ходят извън страната.

Но на някои им се налага да посещават след това доктори-сувениролози

Две французойки си говорят:

- Къде ще посрещнеш Нова година?
- Ами както винаги - в леглото.
- И много народ ли си поканила?

В сервиза:

- Кажете, можете ли да спасите колата ми?
- Мисля че да, ако вмъкнем нова кола между номерата на старата, ще стане

Събирането е скучно, мъжа е отегчен, но жена му - не. Той се обръща към съседа си:

- Имате ли против да пофлиртувам с жена ви? Така жена ми ще ме накара да си ходим

- В CV-то Ви пише, че сте бил пощальон...

- Глупости, няма такова нещо!
- Пише, че от 2017-та до 2019-та сте бил в пощата!
- Да, трябваше да си взема една пратка.

- Има ли доктор на самолета?

- Аз съм доктор, какво има?
- Мисля че господина прави сърдечен удар.
- Аз съм доктор по философия.
- О не, той ще умре!
- Всички ще умрем госпожо

Турист стигнал до стар кладенец. Погледнал в него, хвърлил камък - не се чуло да цопне във вода. Хвърлил друг камък, този път по-голям, но пак не се чуло нищо.

Огледал се туристът за нещо по-тежко, намерил една траверса, дотътрил я до отвора и я бутнал в кладенеца. Тъкмо да се наведе, гледа - към него лети една коза с насочени напред рога. Туристът едва успял да се дръпне и хоп - козата паднала в кладенеца. След малко към шашнатия турист дотичал старец:
- Да си виждал тук една коза?
- Да, дядо. Току-що ми връхлетя, едва не ме преби и после скочи в кладенеца.
- Виж ти, виж ти - поклатил глава старецът. - Пък аз за по-сигурно я бях вързал за една траверса...