– Можеш ли да се запознаеш с мен,

че аз съм много стеснителна…