- Моята тъща не ме обича.

- А моята ме обича.
- Как успя?
- Една нощ обърках спалните ни.